Sheriff's 'sticker-tracker' GPS snatches Cordova appliance thief

Sheriff's 'sticker-tracker' GPS snatches Cordova appliance thief